aktualizované: 03.06.2018 10:38:32 

ODDIEL KARATE - TJ SAAG ŠAHY

HISTÓRIA ODDIELU
1 2 3 4 5
IP

  Začiatky šahanského karate sa odvíjajú od r.1982, keď sa v októbri rozhodol odchovanec zvolenskej vetvy karate, Ing. Vojtech Hammersmidt, založiť krúžok záujemcov o toto bojové umenie. Pri tréningoch mu aktívne pomáhali R. Huszár a J. Kondáč, neskôr L. Varga a V. Duló. Na prvý nábor sa prihlásilo okolo 70 nadšencov. Nakoľko išlo len o krúžok, činnosť sa sústreďovala na prípravu členov na zvyšovanie stupňa technickej vyspelosti. Nepravidelne sa zúčastňovali páskovania vo Zvolene u Ing. Čabouna, nie súťaží.

  V období medzi medzi  r.1985-88 nastala  stagnácia. Príčinou  boli nevyhovujúce podmienky  v telocvični gymnázia, neskôr malej telocvične ZŠ slovenskej, kde sa trénovalo raz týždenne. Tým upadal aj záujem cvičencov o tento šport.

    Zmena k lepšiemu nastala od roku 1988, keď sa založil oddiel karate pri TJ Slovan Šahy. Zároveň sme získali možnosť trénovať v novej vyhovujúcej športovej hale mesta T18 na terajšej ulici F.Fegyvernekiho. V roku 1989 po návrate Oskara Rusnáka, zo skúsenosťami z trnavského oddielu a po začlenení sa do Slovenského zväzu karate, sa začal upevňovať a napredovať oddielový život. Pravidelnými nábormi sme získali asi 50 nových talentov. Tréningové cvičenia pre mládež viedli Ing. V. Hammersmidt, pre pokročilých vypomáhali L. a Z. Stranyákovci. Zúčastňovali sme sa ročne dvakrát páskovania karatistov, čím sa motivovala a stabilizovala členská základňa. Po čase sa v našich radoch objavili aj dievčatá. Všeobecne sa dá hovoriť o preklenutí prevratového a krízového obdobia a pre oddiel to znamenalo získanie lepších perspektív. Za tri roky sa v oddiely vypestovali od žiakov počnúc cez dorastencov, juniorov až po seniorov pretekári, schopní reprezentovať od r.1982 novozaloženú TJ SAAG Šahy, ktorej sme členmi. Je potešujúce, že na úrovni celoslovenských súťaží nás dobre zastupovali, v konkurencii so silnými oddielmi, niekedy i z veľkomiest. Karatisti robia dobré meno nášmu mestu po Slovensku ako aj  v zahraničí.

    Oddielom karate, mestom Šahy a sponzormi je organizovaný turnaj o "HONTIANSKY POHÁR", ktorý je svojou úrovňou dôkazom dlhoročného snaženia zanietencov tohto športu v našom meste.

O. Rusnák, Ing. V. Hammersmid

TOPlist